690 Registrerade bostäder

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur Hallström-Lindgren Bostadstjänst Sverige AB ( nedan kallad Bostadstjänst AB) behandlar era ( användaren) personuppgifter i samband med era kontakter med Bostadstjänst AB. 1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter 1.1 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av era personuppgifter är: Hallström-Lindgren Bostadstjänst Sverige AB Org.nummer: 556756-4694

1.1.1 Bostadstjänst AB kan kontaktas antingen via telefon (+46)8300064 eller via e-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 2. Lagring och gallring av personuppgifter

2.1 Bostadstjänst AB samlar in, behandlar och sparar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörandet av ändamålen enligt avsnitt 3. När Användarens personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ovanangivna ändamålen, gallrar Bostadstjänst AB Användarens personuppgifter.

2.2 Om ni väljer att stänga ned ert konto, raderar eller anonymiserar vi era personuppgifter inom ett år efter att kontot har stängts ned. 2.3 Som alternativ till att gallra personuppgifter genom raderingen, kan vi välja att istället anonymisera personuppgifterna. Genom anonymisering faller uppgifterna utanför GDPR:s tillämpningsområde och därmed behöver vi inte beakta gallringstider. Typiskt sett använder vi anonymisering för uppgifter som är relevanta i statistiska sammanhang.

3. Behandlingar

3.1 Behandling av personuppgifter i samband med skapandet av en användarprofil 3.1.1 När ni registrerar er på vår hemsida behandlar vi följande personuppgifter om er:

* E-mail ,namn och telefonnummer för att kunna kontakta er gällande visning av er bostad ( för den som skall hyra ut sin bostad) eller för att kunna kontakta er gällande visning av bostad (för den som söker bostad). 3.1.2 Laglig grund för vår behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning, jfr artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen består av att kunna identifiera er när ni registrerat er.

3.2 Behandling av personuppgifter i samband med att ni söker eller skall hyra ut en bostad genom Bostadstjänst AB

3.2.1 När ni använder Bostadstjänst AB:s hemsida samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om er:

* Namn

* E-mail

* Telefonnummer

* Information om att Användaren är hyresvärd eller bostadssökande.

* Information om Användarens kontakt avseende specifika bostäder

* Information om att Användaren är bostadssökande och därmed skapandet av relevanta sökkriterier, inklusive information om var Användaren söker boende, vilken kategori och typ osv.

* Information om och uppgifter från de annonser som Användaren skapar (bostadsannonser)

* Geografiska uppgifter

* Mailkorrespondens mellan Bostadstjänst AB och Användaren

* Loggbok över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.

* Information från cookies och tracking data i syfte att säkerställa Bostadstjänst AB:s hemsidas funktionalitet och tillhandahållande av Bostadstjänst AB:s tjänster.

* Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar för exempelvis delning av personuppgifter.

3.2.2 Laglig grund för behandling av era personuppgifter är intresseavvägning, jfr artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Våra berättigade intressen är att kunna identifiera Användaren och tillhandahålla Bostadstjänst AB:s tjänster, inklusive bl.a. bostadssökrobot och information om bostäder, samt att kommunicera med Användaren t.ex. meddela Användaren om att Bostadstjänst AB:s tjänster har uppdaterats eller ändrats, kontakta Användaren i samband med kundservice och förfrågningar. Därutöver har vi också ett berättigat intresse i att kunna förhindra och utreda eventuellt missbruk av Bostadstjänst AB:s hemsida.

3.3 Behandling av personuppgifter i samband med segmentering och marknadsföring

3.3.1 Om Användaren har lämnat sitt samtycke till att Bostadstjänst AB behandlar Användarens personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive att informera Användaren om nya funktioner på Bostadstjänst AB:s hemsida och liknande information, behandlas personuppgifterna enligt nedan.

3.3.2 I samband med ovan behandlar vi följande personuppgifter om er:

* Namn för identifiering

* E-mail för identifiering

* Telefonnummer för identifiering

* Information om att Användaren är hyresvärd.

* Information om Användarens kontakt avseende specifika bostäder

* Information om att Användaren är bostadssökande och därmed skapandet av relevanta sökkriterier, inklusive information om var Användaren söker boende, vilken kategori och typ osv.

* Information om och uppgifter från de annonser som Användaren skapar (bostadsannonser)

* Geografiska uppgifter

* Logg över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.

* Uppgifter från cookies och tracking data av er generella användning av webbplatsen, inbegripet var, när och i vilken utsträckning ni använder webbplatsen.

* Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar för marknadsföring.

3.3.3 Laglig grund för behandlingarna ovan är ert samtycke, enligt artikel 6.1 a) i den allmänna dataskyddsförordningen.

3.3.4 Ni kan när som helst återkalla ert samtycke genom att maila eller ringa Bostadstjänst AB 3.4 Behandling av personuppgifter för statistik, förbättring och vidareutveckling av Bostadstjänst AB:S hemsida samt erbjudna tjänster

3.4.1 Vi använder följande personuppgifter som en del av (1) insamling av statistik (2) förbättring och optimering av Bostadstjänst AB:s hemsida och de tjänster som erbjuds och (3) för vidareutveckling av Bostadstjänst AB:s hemsida och tillhandahållande av nya tjänster. Samtliga behandlingar har för ändamål att optimera användarupplevelsen (t.ex. laga buggar och anpassa eller förändra mjukvaruutvecklingen).

3.4.2 Vi använder följande personuppgifter om Användaren enligt ovanstående behandlingar:

* Namn

* E-mail

* Telefonnummer

* Information om att Användaren är hyresvärd.

* Information om Användarens kontakt avseende specifika bostäder

* Information om att Användaren är bostadssökande och därmed skapandet av relevanta sökkriterier, inklusive information om var Användaren söker boende, vilken kategori och typ osv.

* Geografiska uppgifter

* Logg över Användarens besökshistorik, inbegripet uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.

* Information från cookies och tracking data av era generella användning av hemsidan, inbegripet var, när och i vilken utsträckning ni använder webbplatsen.

3.4.3 Laglig grund för dessa behandlingar är vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 f) GDPR. Våra berättigade intressen för behandlingarna är att få förståelse för och en inblick i de potentiella

optimerings- och utvecklingsmöjligheter avseende vårt utbud av tjänster och eventuella förbättringstillägg för vår hemsida i syfte att förbättra er användarupplevelse.

4. Delning av personuppgifter och kategorier av mottagare

4.1 Följande kategorier av mottagare kommer att ta del av era personuppgifter:

* Dataleverantörer, som våra IT-leverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster till plattformen så att webbplatsen kan fungera, våra betalningsleverantörer, e-postleverantörer och vårt externa ekonomisystem

* Revision- och bokföringsleverantörer

4.2 Företag inom Office Management , Jajja Communications och Oderland som tillhandahåller support och underhåll av Bostadstjänst AB:s system delar era personuppgifter. Utöver vad som anges ovan lämnar inte Bostadstjänst AB ut era personuppgifter till några andra mottagare än de som anges här.

4.3 Bostadstjänst AB:s hemsidas tjänster kan innehålla länkar till andra hemsidor, som har andra policys för personuppgiftsbehandling. Bostadstjänst AB är inte ansvarig för tredjemans behandling av Användarens personuppgifter som Bostadstjänst AB inte har någon relation till. 5. Säkerhet och skydd av personuppgifter 5.1 Bostadstjänst AB genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå sett till riskerna med behandlingen, såsom oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, vilka i synnerhet kan leda till skador på fysisk, materiell eller immateriell egendom, samt med hänsyn till den nuvarande tekniska nivån, genomförandekostnader och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålet med den berörda behandlingen samt sannolikheten av att riskerna faktiskt inträffar och hur allvarliga inträffandet av riskerna är sett till Användarens fri- och rättigheter.

4.4 Bostadstjänst AB:s hemsidas tjänster kan innehålla länkar till andra hemsidor, som har andra policys för personuppgiftsbehandling. Bostadstjänst AB är inte ansvarig för tredjemans behandling av Användarens personuppgifter som Bostadstjänst AB inte har någon relation till.

5. Säkerhet och skydd av personuppgifter

5.1 Bostadstjänst AB genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder enligt artikel 32 i den allmänna dataskyddsförordningen för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå sett till riskerna med behandlingen, såsom oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust, ändring eller obehörigt röjande eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas, vilka i synnerhet kan leda till skador på fysisk, materiell eller immateriell egendom, samt med hänsyn till den nuvarande tekniska nivån, genomförandekostnader och arten, omfattningen, sammanhanget och ändamålet med den berörda behandlingen samt sannolikheten av att riskerna faktiskt inträffar och hur allvarliga inträffandet av riskerna är sett till Användarens fri- och rättigheter.

5.2 Bostadstjänst AB verkställer interna riktlinjer genom att tillhandahålla flera lämpliga åtgärder, både proaktiva och reaktiva, säkerhets- och dataskyddsåtgärder samt bedömningar. Bostadstjänst AB vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa online säkerhet, fysisk säkerhet, risk för förlust av personuppgifter och andra risker med beaktande av riskerna i samband med behandlingen och arten av de personuppgifter som skyddas. Bostadstjänst AB begränsar även tillgången till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett legitimt behov av att ha tillgång till informationen.

6. Användarens rättigheter

6.1 Genom den allmänna dataskyddsförordningen har ni ett antal rättigheter i samband med att vi behandlar era personuppgifter. Kontakta oss om ni vill utöva era rättigheter.- Rätten till information och tillgång: ni har rätt att få information om och tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om er. - Rätten till rättelse: ni har rätt till att få era felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade - Rätten till radering: I vissa fall har ni rätt till att få era personuppgifter raderade innan tidpunkten som vi gallrar dem. - Rätten till begränsning: I vissa fall har ni rätt att begränsa vår behandling av era personuppgifter. Om ni har rätt att begränsa vår behandling av era personuppgifter, får vi endast behandlar era uppgifter, förutom för lagring, genom att inhämta ert samtycke, eller med hänsyn till att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. - Rätten till invändning: nu har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av era personuppgifter. - Rätten till dataportabilitet: ni har i vissa fall rätt att ta del av era personuppgifter i ett strukturerat, allmänt tillgängligt och maskinläsbart format samt att utan hinder få uppgifterna överförda från Bostadstjänst AB till en annan personuppgiftsansvarig.

6.2 Vidare kan ni alltid återkalla ert samtycke för att i det fall vår behandling av era personuppgifter är baserad på ert samtycke (återkallandet av ert samtycke påverkar dock inte lagligheten av vår behandling innan samtycket återkallades).

6.3 Användaren har rätt till att motsätta sig direktmarknadsföring och har rätt att begära att Bostadstjänst AB inte ska behandla dennes personuppgifter i marknadsföringssyften. Notera att om marknadsföring och andra förfrågningar från Bostadstjänst AB undanbeds, kan Bostadstjänst AB fortfarande skicka service meddelanden. I vissa fall kan Användarens önskan att ta bort personuppgifter innebära att Bostadstjänst AB inte längre kan tillhandahålla tjänster till Användaren.

7. Klagomål avseende vår behandling av era personuppgifter

7.1.1 Om ni är missnöjd med hur Bostadstjänst AB behandlar era personuppgifter, är ni alltid välkommen att kontakta Bostadstjänst AB via e-mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ringa +468300064 Vid klagomål kan ni också vända er till svenska Datainspektionen, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, telefonnummer: +46 86 57 61 00, e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

© Copyright Bostadstjänst AB 2020.

Website built by Joomlaproffs.se